TINH THỂ RUBY ĐỎ RỰC LỬA KT CAO 25 CM NGANG 20 CM , 1.9kg (riêng đá) (MS :RB20)

3,900,000

.
.
.
.