Đá cảnh tự nhiên nguyên khối vân xếp tầng Serpentine KT : C59 x N34 (Ms: 209)

2,400,000

.
.
.
.