Đá Serpentine Vân

Xem tất cả 24 kết quả

Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

ĐÁ CẢNH TỰ NHIÊN VÂN SERPENTINE MS 812

7,800,000
Đã bán
MỚI
16,000,000
Đã bán
MỚI
16,500,000
Đã bán
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Đá Cảnh Tự Nhiên Vân Serpentine MS 812

7,800,000
Đã bán
4,000,000
-8%
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cặp đá vân serpentine MS : 506

6,000,000 5,500,000
Đã bán
Đã bán
4,000,000
Đã bán
4,000,000
-12%
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá serpentine tự nhiên vân (MS : 702)

2,500,000 2,200,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá vân dáng lũa

Đã bán
Đã bán
3,400,000
.
.
.
.