Serpentine ngũ sắc

Xem tất cả 14 kết quả

Đã bán
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngũ sắc nặng 60kg cao 80 cm

3,500,000
Đã bán
6,500,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Đá cảnh tự nhiên

2,200,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá tự nhiên Serpentine > 100kg

5,400,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá tự nhiên

2,500,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Đá cảnh

Đã bán
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngũ sắc dáng lũa trên 200 kg

8,500,000
.
.
.
.