Đá cảnh Serpentine đỏ

Xem tất cả 32 kết quả

Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá đỏ vân serpentine 50kg ms

2,500,000
-8%
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cặp đá vân serpentine MS : 506

6,000,000 5,500,000
Đã bán
4,000,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá đỏ dáng lũa kt 105×44 cm(MS 904)

6,500,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá dáng lũa đỏ tím 72 kg (MS: 701)

5,000,000

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá đỏ serpentine Cao 69cm (Ms:712)

3,000,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngũ sắc cao 82 cm (MS : 714)

6,000,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá vân dáng lũa

Đã bán
Đã bán
1,900,000
.
.
.
.