HÀNG MỚI VỀ

Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Mầm đá thạch anh tím 7.4 kg

6,000,000
Đã bán

CÂY TÙNG TÀI LỘC ĐÁ TỰ NHIÊN

Cây tùng bằng đá cao cả đế 32 cm nặng 8kg

3,900,000
Đã bán

CÂY TÙNG TÀI LỘC ĐÁ TỰ NHIÊN

Cây tùng bằng đá cao cả đế 38 cm nặng 8kg

3,600,000