Thạch anh khói thiên nhiên cực trong có rêu bên trong nặng 0.75 kg (MS : T37)

400,000

.