CÂY ĐÁ PHONG THỦY NGỌC SERPENTINE XANH VÀNG KT: 50x16CM (CAO GỒM ĐẾ 10CM), KL: 10,5KG, MS: VS29

800,000

.
.
.
.