Đá Cảnh Tự nhiên Ngọc Serpentine ( Ms: 914 ) KT: C53cm x N45cm

4,000,000

.
.
.
.