z1439176223790_0c95c18b2278803dab761e529ff025f7
z1439169767555_ea1af4537e87d759e5b4debd22fdc21d
z1439169756640_fe511c3d5c9e0aab3934ffd7c2f29b16
z1439169754233_01592e99da283d213e9d43ba7a81f57c
z1439169745327_2e6d8dd51d9e20d25673080b4950c60c
z1439169736463_b28f598ab412f2f1c8f3d5b47469d2fb
z1439169724551_73a985e58d193e60f083d3b9ccecba40
z1439169709531_c9e126d928ae7d66879a4daedd0ec2ea

Đá ngọc serpentine cực đẹp xanh trưng sân vườn, phòng khách trên 800kg

32,000,000

Đá ngọc serpentine cực đẹp xanh trưng sân vườn, phòng khách trên 800kg

LH : 0931573757

.
.
.
.