Đá cảnh để bàn – Đá xà cừ (XC05)

770,000

.
.
.
.