TINH THỂ RUBY ĐỎ RỰC LỬA KT CAO 30 CM NGANG 20 CM , 2.5kg (riêng đá) (MS :RB23)

4,800,000

.
.
.
.