Bông thạch anh tím đậm – AMETHYST GEODE KT 20×11 CM (MS: TIM779)

3,100,000

.
.
.
.