đá cảnh tự nhiên

Hiển thị 1–32 trong 50 kết quả

Đã bán
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngọc dáng đẹp nặng khoảng 80kg

3,800,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá ngũ sắc nặng 60kg cao 80 cm

3,500,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH KÍCH THƯỚC LỚN

Cây đá xanh ngọc serpentine

4,000,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST22

700,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST21

700,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST19

1,100,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST18

1,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST16

1,100,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST14

1,200,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST12

1,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST11

1,000,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST10

1,500,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST08

700,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST07

1,600,000
Đã bán

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST06

2,200,000

ĐÁ CẢNH ĐỂ BÀN

Cây đá ngọc serpentine ST05

1,200,000
.
.
.
.